Støttemuligheder

Der er forskellige muligheder for at tage på Gram Højskole til reduceret pris. Hvis du falder ind under én af de følgende kategorier, er det nemmeste at kontakte os på info@gramhojskole.dk for at høre nærmere, da støtten altid beror på en individuel vurdering.

Du kan også læse mere om støtteordningerne her: https://ffd.dk/elevstoette

PITSTOP

– For dig, der vil tage en pause fra din uddannelse –

Hvis du er igang med en uddannelse og trænger til en pause eller overvejer et studieskift, kan et højskoleophold være en god måde at blive afklaret på. For studerende, som ønsker et pitstop, er der en nedsat egenbetaling på 200 kr. pr. uge. 

Kontakt højskolen for at høre nærmere på info@gramhojskole.dk

Virksomhedsordning

– Tjen pengene til dit højskoleophold –

Højskoleophold kan være dyrt – derfor har Gram Højskole lavet en virksomhedsordning med flere lokale aktører i byen, hvor man kan indtjene penge til sit ophold. 

Virksomhedsordning: 

1/ Ugeprisen bliver reduceret OG du sparer både indmeldelses- og materialegebyr.

2/ Du arbejder på en lokal virksomhed og bruger dit frikort og tjener dermed hurtigt pengene ind (du skal alligevel ikke bruge dit fradrag, mens du er på højskole). Pengene bliver udbetalt til dig. Du betaler herefter til højskolen.

3/ Mulighed for at have egenbetaling på eksempelvis kr. 100-500 om ugen, så du skal arbejde mindre.

4/ Du bor gratis på højskolen, mens du arbejder i virksomhedsordningen og kan tilkøbe måltider billigt (eksempelvis aftensmad kr. 35). Hvis du arbejder FOR højskolen bliver kosten fratrukket din løn (kr. 100 pr. uge)

Ordningen giver dig ikke kun muligheden for at tage på højskole, men også at forlænge opholdet med andre elever, som er i lignende ordning. 

Dine arbejdsopgaver bliver tilpasset dig og dine værdier. Der er stor fleksibilitet. Vi sørger nemlig om at planlægge dit arbejde, så det passer ind i dit øvrige liv. Vi ønsker blot at gøre det nemt for dig at komme på højskole.

Vi tilbyder værkstederne: Naturkraft, Keramik og Tekstil.

Kontakt os for at høre mere på info@gramhojskole.dk

Konrad_udtalelse
Alberte udtalelse

MENTORORDNING

– Til dig der er mellem 17-25 og ikke har en ungdomsuddannelse –

Mentorordning er et tilbud til dig, hvis du er mellem 17- og 25 år og mangler en ungdomsuddanelse. Gennem et højskoleophold får du mulighed for at udvikle dine kompetencer og blive uddannelsesparat.
Med støtte fra din mentor får du redskaberne til at indgår i samvær og undervisning på lige vilkår med de andre elever. Forløbet giver dig kendskab til dine kvaliteter og begrænsninger på en konstruktiv måde og hjælper dig til et større selvværd. Gennem samtaler med din mentor får du lagt en god plan for, hvordan du kommer godt videre i dit liv og får en ungdomsuddannelse. Derfor er uddannelsesvejledning en del af mentorforløbet.
For at få del i mentorordningen, skal du lave en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, inden du starter, og du skal gå på højskolen i mindst 12 uger. Du deltager på lige fod med alle andre elever i undervisningen og dagligdagen på højskolen. Den kommunale ungeindsats visiterer til ordningen, og det skal fremgå af din uddannelsesplan, at du skal på højskole med mentor.


Kontakt os, hvis det kunne være relevant for dig på info@gramhojskole.dk

UNG PÅ UDDANNELSESHJÆLP

– For dig, der er over 18 år og modtager ydelser i henhold til LAB eller serviceloven – –

For unge på 18 år derover, der modtager ydelser i henhold til LAB eller serviceloven, er det også muligt at komme på højskole. Højskolen kan ikke hjemtage et tilskud, og derfor skal kommunen afholde den fulde betaling for opholdet.

Kontakt din kommune for at søge ordningen, og kontakt os for at høre mere om højskolen  – mail: info@gramhojskole.dk 

SØNDERJYDE ELLER SYDSLESVIG

– Søg et legat –

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Kontakt foreningerne, hvis du vil benytte muligheden.

UDENLANDSKE ELEVER

– Er du ikke fra Danmark? –

Hvis du er fra udlandet og vil på højskole, er der forskellige støttemuligheder. Se mere her https://ffd.dk/elevstoette

Vi er et erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Vi ser forskellighed og mangfoldighed som styrker og mener at det gør os stærkere. 

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.