Støttemuligheder

Der er forskellige muligheder for at tage på Gram Højskole til reduceret pris. Hvis du falder ind under én af de følgende kategorier, er det nemmeste at kontakte os på info@gramhojskole.dk for at høre nærmere, da støtten altid beror på en individuel vurdering.

Erhvervsordning: 

På Gram Højskole er vi så heldige, at lokale virksomheder som Gram Slot og Egetæpper er gået sammen og skabt en virksomhedsordning, hvor du kan tjene penge til dit højskoleophold inden du begynder. 
Mens du arbejder for Gram Slot eller Egetæpper, kan du bo på et værelse på højskolen. Værelset deler du med en anden kommende højskoleelev. Værelserne er delt op i to rum, og I vælger selv, om I vil bruge det ene til stue eller have to soveværelser. På værelserne er der senge, skabe, skrivebord og en håndvask. Bad og toilet deles på gangen. Alle på virksomhedsordningen bor på samme gang for at skabe et lille kollektiv, med mulighed for fællesaktiviteter mm. efter endt arbejdsdag. 

Pris for mad og bopæl: Man betaler en dagspris for at bo i værelserne på højskolen på 20 kr. pr. dag. Der er et fælles køkken ved værelserne, som man kan anvende frit. Man kan også vælge at spise med til måltiderne. Det koster 20 kr. pr. måltid.

På Gram Højskole har vi til efteråret to opstarter. Den første opstart på det lange efterårshold er den 14. august, mens andet optag begynder den 18. september. Hvis du vælger at være en del af virksomhedsordningen helt indtil andet optag, så er det vigtigt at vide, at du får mulighed for at deltage som gæst i en introdag den 15. august, hvor du den dag ikke er en del af virksomhedsordningen.  

Prisen for et højskoleophold på Gram Højskole er 1300 pr. uge. Dvs. at du skal betale 23.400 for de 18 uger. Eller betale 16.900 kr. for 13 uger. Ugeprisen på de 1300 er 23% billigere end den gennemsnitlige højskole i Danmark. 

Mentorordning

Mentorordning er et tilbud til dig, hvis du er mellem 17- og 25 år og mangler en ungdomsuddanelse. Gennem et højskoleophold får du mulighed for at udvikle dine kompetencer og blive uddannelsesparat.
Med støtte fra din mentor får du redskaberne til at indgår i samvær og undervisning på lige vilkår med de andre elever. Forløbet giver dig kendskab til dine kvaliteter og begrænsninger på en konstruktiv måde og hjælper dig til et større selvværd. Gennem samtaler med din mentor får du lagt en god plan for, hvordan du kommer godt videre i dit liv og får en ungdomsuddannelse. Derfor er uddannelsesvejledning en del af mentorforløbet.
For at få del i mentorordningen, skal du lave en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, inden du starter, og du skal gå på højskolen i mindst 12 uger. Du deltager på lige fod med alle andre elever i undervisningen og dagligdagen på højskolen.

Pitstop

Hvis du er igang med en uddannelse og trænger til en pause eller overvejer et studieskift, kan et højskoleophold være en god måde at blive afklaret på. For studerende, som ønsker et pit-stop, er der mulighed for at få nedsat egenbetalingen. Kontakt højskolen for at høre nærmere: info@gramhojskole.dk

Unge under 25 år uden afsluttet ungdomsuddannelse, som ikke omfattes af mentorordningen, tildeles pt. 400 kr. i tilskud pr. uge.

Sønderjyde eller Sydslesvig?

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Legater

Du kan søge et af Gram Højskoles officielle legater, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

Du er fra det danske mindretal i Sydslesvig:
3 legater på 200 kr. om ugen. 

Unge u. 25 år uden ungdomsuddannelse

Hvis du er ml. 18 og 25 år og ikke er igang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du søge om nedsat pris hos os. Vores støtte gives, hvis du har en UU-vejleder og en uddannelsesplan (mentorordningen). Den kommunale ungeindsats visiterer til ordningen, og det skal fremgå af din uddannelsesplan, at du skal på højskole med mentor.
Kontakt os, hvis det kunne være relevant for dig.

Betaling for lange kurser

Prisen er en totalpris, som indeholder kost, logi, undervisning, brug af skolens værksteder og faciliteter, fælles kulturprogram og -aktiviteter (udflugter, entreér, fester m.m), temauger og rejser.

Ved indmeldelse betaler du et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. Resten af dine skolepenge betaler du i rater. Du modtager en betalingsopgørelse, hvor du kan se, hvornår du skal betale raterne for opholdet.

Fortrydelse og afbud

Der er 4 ugers opsigelsesvarsel, hvis du vælger at afbryde et langt ophold. I de 4 uger skal du betale skolepenge. Opsigelsesvarslet gælder også, hvis du bliver bortvist pga. brud på skolens regler. Vi refunderer ikke tilmeldingsgebyret, hvis du udebliver eller melder fra.

Vi er et ungt, men erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.