Støttemuligheder

Der er forskellige muligheder for at tage på Gram Højskole til reduceret pris. Hvis du falder ind under én af de følgende kategorier, er det nemmeste at kontakte os på info@gramhojskole.dk for at høre nærmere, da støtten altid beror på en individuel vurdering.

Erhvervsordning: 

Lokale virksomheder i Gram og omegn tilbyder en ordning, hvor du kan tjene penge til dit højskoleophold på Gram Højskole før dit ophold. Ordningen er helt unik, da du på denne måde er sikret et arbejde, som tilmed bliver sammen med dine højskolevenner. Du kommer til at bo enten på højskolen eller i et hus sammen med dem du skal arbejde med – som alle også er fremtidige højskoleelever. 
Udover eleverne på den lokale erhvervsordning, så vil der også være en del tidligere højskoleelver, der bor i Gram om sommeren. Det skyldes, at der er et større event på Gram Slot kaldet Detektivgåden, hvor en del tidligere højskoleelever også hjælper til. Der bliver kort fortalt masser af liv og højskolehygge, når altså ikke den står på seriøst arbejde via ordningen. 
Den lokale virksomhedsordning er ikke oprettet og administreres ikke af Gram Højskole. Men ring endelig til os hvis du er interesseret, så sender vi dig i den rigtige retning. 

Mentorordning

Mentorordning er et tilbud til dig, hvis du er mellem 17- og 25 år og mangler en ungdomsuddanelse. Gennem et højskoleophold får du mulighed for at udvikle dine kompetencer og blive uddannelsesparat.
Med støtte fra din mentor får du redskaberne til at indgår i samvær og undervisning på lige vilkår med de andre elever. Forløbet giver dig kendskab til dine kvaliteter og begrænsninger på en konstruktiv måde og hjælper dig til et større selvværd. Gennem samtaler med din mentor får du lagt en god plan for, hvordan du kommer godt videre i dit liv og får en ungdomsuddannelse. Derfor er uddannelsesvejledning en del af mentorforløbet.
For at få del i mentorordningen, skal du lave en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, inden du starter, og du skal gå på højskolen i mindst 12 uger. Du deltager på lige fod med alle andre elever i undervisningen og dagligdagen på højskolen.

Pitstop

Hvis du er igang med en uddannelse og trænger til en pause eller overvejer et studieskift, kan et højskoleophold være en god måde at blive afklaret på. For studerende, som ønsker et pit-stop, er der mulighed for at få nedsat egenbetalingen. Kontakt højskolen for at høre nærmere: info@gramhojskole.dk

Unge under 25 år uden afsluttet ungdomsuddannelse, som ikke omfattes af mentorordningen, tildeles pt. 400 kr. i tilskud pr. uge.

Sønderjyde eller Sydslesvig?

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Legater

Du kan søge et af Gram Højskoles officielle legater, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

Du er fra det danske mindretal i Sydslesvig:
3 legater på 200 kr. om ugen. 

Unge u. 25 år uden ungdomsuddannelse

Hvis du er ml. 18 og 25 år og ikke er igang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse, kan du søge om nedsat pris hos os. Vores støtte gives, hvis du har en UU-vejleder og en uddannelsesplan (mentorordningen). Den kommunale ungeindsats visiterer til ordningen, og det skal fremgå af din uddannelsesplan, at du skal på højskole med mentor.
Kontakt os, hvis det kunne være relevant for dig.

Betaling for lange kurser

Prisen er en totalpris, som indeholder kost, logi, undervisning, brug af skolens værksteder og faciliteter, fælles kulturprogram og -aktiviteter (udflugter, entreér, fester m.m), temauger og rejser.

Ved indmeldelse betaler du et tilmeldingsgebyr på 1.000 kr. Resten af dine skolepenge betaler du i rater. Du modtager en betalingsopgørelse, hvor du kan se, hvornår du skal betale raterne for opholdet.

Fortrydelse og afbud

Der er 4 ugers opsigelsesvarsel, hvis du vælger at afbryde et langt ophold. I de 4 uger skal du betale skolepenge. Opsigelsesvarslet gælder også, hvis du bliver bortvist pga. brud på skolens regler. Vi refunderer ikke tilmeldingsgebyret, hvis du udebliver eller melder fra.

Vi er et ungt, men erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.