Støttemuligheder

Der er forskellige muligheder for at tage på Gram Højskole til reduceret pris. Hvis du falder ind under én af de følgende kategorier, er det nemmeste at kontakte os på info@gramhojskole.dk for at høre nærmere, da støtten altid beror på en individuel vurdering.

Du kan også læse mere om støtteordningerne her: https://ffd.dk/elevstoette

PITSTOP

– For dig, der vil tage en pause fra din uddannelse –

Hvis du er igang med en uddannelse og trænger til en pause eller overvejer et studieskift, kan et højskoleophold være en god måde at blive afklaret på. For studerende, som ønsker et pitstop, er der en nedsat egenbetaling på 200 kr. pr. uge, så din ugepris er 1200 kr. pr. uge. 

Kontakt højskolen for at høre nærmere på info@gramhojskole.dk

ERHVERVSORDNING

– Tjen pengene til dit højskoleophold –

På Gram Højskole er vi så heldige, at lokale virksomheder som Gram Slot og Egetæpper er gået sammen og skabt en virksomhedsordning, hvor du kan tjene penge til dit højskoleophold inden du begynder eller efter dit ophold.


Mens du arbejder for Gram Slot, Egetæpper eller en anden lokal virksomhed, kan du bo på et værelse på højskolen. Værelset deler du med en anden kommende højskoleelev. Værelserne er delt op i to rum, og I vælger selv, om I vil bruge det ene til stue eller have to soveværelser. På værelserne er der senge, skabe, skrivebord og en håndvask. Bad og toilet deles på gangen. Alle på virksomhedsordningen bor på samme gang for at skabe et lille kollektiv, med mulighed for fællesaktiviteter mm. efter endt arbejdsdag. 

Pris for mad og bopæl: Man betaler en dagspris for at bo i værelserne på højskolen på 50 kr. pr. dag. Der er et fælles køkken ved værelserne, som man kan anvende frit. Man kan også vælge at spise med til måltiderne. Det koster 20 kr. pr. måltid.

Vælg erhvervsordningen og bliv en del af forårsholdet på Gram Højskole! Den første opstart på det lange forårshold er den 8. januar, mens andet optag begynder den 12. februar.

Prisen for et højskoleophold på Gram Højskole er 1400 pr. uge. Dvs. at du skal betale 33.600 for de 24 uger. Eller betale 26.600 kr. for 20 uger.

Kontakt os for at høre mere på info@gramhojskole.dk

MENTORORDNING

– Til dig der er mellem 17-25 og ikke har en ungdomsuddannelse –

Mentorordning er et tilbud til dig, hvis du er mellem 17- og 25 år og mangler en ungdomsuddanelse. Gennem et højskoleophold får du mulighed for at udvikle dine kompetencer og blive uddannelsesparat.
Med støtte fra din mentor får du redskaberne til at indgår i samvær og undervisning på lige vilkår med de andre elever. Forløbet giver dig kendskab til dine kvaliteter og begrænsninger på en konstruktiv måde og hjælper dig til et større selvværd. Gennem samtaler med din mentor får du lagt en god plan for, hvordan du kommer godt videre i dit liv og får en ungdomsuddannelse. Derfor er uddannelsesvejledning en del af mentorforløbet.
For at få del i mentorordningen, skal du lave en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, inden du starter, og du skal gå på højskolen i mindst 12 uger. Du deltager på lige fod med alle andre elever i undervisningen og dagligdagen på højskolen. Den kommunale ungeindsats visiterer til ordningen, og det skal fremgå af din uddannelsesplan, at du skal på højskole med mentor.


Kontakt os, hvis det kunne være relevant for dig på info@gramhojskole.dk

UNG PÅ UDDANNELSESHJÆLP

– For dig, der er over 18 år og modtager ydelser i henhold til LAB eller serviceloven – –

For unge på 18 år derover, der modtager ydelser i henhold til LAB eller serviceloven, er det også muligt at komme på højskole. Højskolen kan ikke hjemtage et tilskud, og derfor skal kommunen afholde den fulde betaling for opholdet.

Kontakt din kommune for at søge ordningen, og kontakt os for at høre mere om højskolen  – mail: info@gramhojskole.dk 

SØNDERJYDE ELLER SYDSLESVIG

– Søg et legat –

Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

Kontakt foreningerne, hvis du vil benytte muligheden.

UDENLANDSKE ELEVER

– Er du ikke fra Danmark? –

Hvis du er fra udlandet og vil på højskole, er der forskellige støttemuligheder. Se mere her https://ffd.dk/elevstoette

Vi er et ungt, men erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.