Vi er en helt ny, almen højskole. Vi er et ungt, men erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at skabe berigende møder mellem mennesker.

Vi bor i et smukt, kæmpestort, tidligere sygehus midt i Sønderjylland. Her føder vi på ny venskaber, fællesskab, kærlighed og ny viden.

Vi har værkstedsfagene GASTRONOMI, KERAMIK, TEKSTIL, FOTOGRAFI og MALERI. Derudover tilbyder vi en række spændende valgfag at vælge mellem.

For os er højskole livsglæde og lysten til at lære. Vi lover ikke, at du finder det du er god til, men måske finder du noget, du ikke vidste fandtes.

Værdigrundlag

Fællesskab

Om du er kursist, medarbejder, medlem af skolekredsen eller gæst på Gram Højskole, så skal du mærke fællesskabet. Gram Højskole er inkluderende, og vi tror på, at alle er ligeværdige. I fællesskabet møder du glæden, humoren og nærværet, og alle skal opleve følelsen af at være velkommen og høre til. Vi tror på det gode samarbejde med byen og borgerne og alle dem, der vil.

Livsoplysning

Gram Højskole er en skole for livet. Det gælder både det liv vi lever her og nu, og det vi skal leve i fremtiden. Livsoplysning handler om dannelse, menneskelig udvikling og erkendelser. Det er i samtalerne, i læringsmiljøerne, i fællesskaber den personlige udvikling sker. Det er det, vi skaber rammerne for.

Bæredygtighed

På Gram Højskole er bæredygtighed essentiel i vores tilgang til verden, og i den måde vi tænker på. Det handler om natur, mennesker, fødevarer, klima, økonomi og levevis. På højskolen arbejder vi bevidst med det holistiske bæredygtighedsbegreb, der favner både, miljø, økonomi og det sociale aspekt ligeligt. Vi undersøger nye sider af bæredygtighed, og vi tror på, at bæredygtighed kan og skal omfavne hele vores væren

Kulturarv

Den danske kulturarv er stærk og dybt forankret på Gram Højskole. Vi lever, arbejder og underviser ud fra en demokratisk tilgang, og den Grundtvig-Koldske skoletradition er kernen i den skole vi er. Vi tror på, at vores historie, og det vi har lært af den, er udgangspunkt for bevægelse og udvikling. ”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns”, som Søren Kirkegaard skrev. På Gram Højskole har vi fokus på den sønderjyske historie og de traditioner der knytter sig hertil, og her spiller nærområdet omkring Gram en stor rolle

Rummelighed

På Gram Højskole ser vi forskellighed og mangfoldighed som styrker. Medmenneskelig forståelse og ligeværd er udgangspunktet. Vi tror på, at netop forskellighederne er det, der gør os stærkere – sammen, og vi tror på, at vi udvikler os i interaktionen med hinanden. Gram Højskole skaber rammerne for at rumme forskellighed.

Nysgerrighed

Vi er nysgerrige på verden, og vi er nysgerrige på dig. Sammen vil vi undersøge verden omkring os – den verden vi er en del af. Nysgerrigheden skal pirres før, under og efter dit ophold på Gram Højskole, for vi tror på, at nysgerrigheden skaber grobund for motivation og lyst til handling, virke, læring og sameksistens

Vi er et erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Vi ser forskellighed og mangfoldighed som styrker og mener at det gør os stærkere. 

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.