Gram Højskole
CVR-4161 399
Slotsvej 19
6510 Gram
Tlf. 2932 4557
E-mail: info@gramhojskole.dk

I forbindelse med oprettelsen, registreres dine data i Gram Højskoles tilmeldingssystem KOMIT efter følgende retningslinjer:

Behandlingen af persondata og formål

Formålet med nedenstående oplysninger er, at opfylde skolens forpligtelser i henhold til persondataforordningens bestemmelser til at oplyse om behandling af persondata.

For at skolen kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din tilmelding til et kursus, er det nødvendigt, at skolen behandler personoplysninger om dig. Skolen er i lovens forstand dataansvarlig i forhold til oplysninger om dig, som skolen behandler.

Personoplysningerne, der behandles i medfør af persondataforordningen, er i den konkrete situation relevante og nødvendige for at formålet med (data-)behandlingen kan opfyldes. Der kan i nogle tilfælde være oplysninger af personfølsom karakter. Personoplysninger, der behandles kan f.eks. være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og kosthensyn.

Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for relevante, udpegede personer på skolen og vil ikke blive overført til andre, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivning eller lignende bestemmelser, der er en forudsætning for at deltage i et kursus.

Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå elektronisk og/eller manuelt. Denne behandling involverer overførsel, registrering, opbevaring, udskrift, blokering og sletning af oplysninger.

Du kan til hver en tid begære information fra skolen om, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med din kursusdeltagelse, ligesom du til enhver tid kan gøre indsigelse mod oplysninger og anmode om, at oplysninger begrænses eller slettes fra skolens registre.

Hvor længe behandler vi dine personlige oplysninger

Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen for brugeren såvel som Gram Højskole.

Dine data vil blive gemt i 5 år, og herefter vil kun få anonymiserede oplysninger blive bibeholdt til statistiske formål.

Gram Højskole gemmer dit navn, adresse og e-mail altid, så vi kan sende invitationer til gensynsfester, nyhedsbreve samt bekræftelse på, at du har været elev/kursist på højskolen, hvis du har brug for det.

Hvem deler vi personoplysninger med?

I forbindelse med tilmelding til et tilskudsberettiget højskolekursus er det lovpligtigt, at du opgiver dit CPR-nummer. Denne oplysninger videregives kun til offentlige myndigheder.

Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er dine personlige, korrekte og fyldestgørende oplysninger. Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske, hvis Gram Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, Gram Højskole har i forhold til dit ophold og din undervisning.

Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Samtykke og accept af vilkår

Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne modtage og behandle din ansøgning

Vi er et erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Vi ser forskellighed og mangfoldighed som styrker og mener at det gør os stærkere. 

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.