Sønderjyllands historie

En rejse ind i og ud i Sønderjyllands historie. Fortællinger om slotte, krige, det tabte land og genforeningen er på programmet denne uge. Sønderjylland er unik med sine mange lokale historier og særegne steder, og vi inddrager alle dele i landsdelen.

Indhold

Kurset kommer til at forme sig som en rejse ind i og ud i Sønderjyllands særlige historie. Meget her nede syd for Kongeåen har igennem århundreder været anderledes end i det Danmark, der ligger nord for åen, og meget er det stadig. I løbet af denne uge på Gram Højskole vil du få en forståelse for, hvorfor det blev sådan.

Vi skal i ugens løb gennemgå Sønderjyllands historie i form af nogle nedslag i vigtige og definerende perioder i landsdelens historiske udvikling, og det starter naturligvis med det klassiske: Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed – hvad betyder landsdelen placering mellem Danmark og Europa for Sønderjyllands helt specielle historiske udvikling?

Middelalderen indebar skabelsen af hertugdømmet Sønderjylland, den stadig tættere forbindelse mellem dette hertugdømme og grevskabet Holsten, indvandringen af holstenske adelsslægter til Sønderjylland og Danmark, og den endte med at den danske konge blev konge af Danmark, hertug af Slesvig og hertug af Holsten – og at reformationen fik sit udgangspunkt i Sønderjylland.

I de efterfølgende århundreder gennemgik Sønderjylland den helt særlige udvikling med opdelingen i tre, ja nærmere fire dele, hvoraf særligt den ene del endte med at producere en lang række mindre hertuger, der hver især ikke havde samme magt som de tre (to) rigtige hertuger, men som hver især bidrog til det specielle kludetæppe, der er blevet Sønderjyllands historie i 16- og 1700-tallet. Den ene af disse små hertughuse er ovenikøbet stamhuset til den nuværende kongeslægt.

Men det er modsætningen mellem dansk og tysk, der nok for de fleste er indbegrebet af Sønderjyllands historie. Modsætningen kommer først for alvor til at spille en rolle i begyndelsen af 1800-tallet, og gennem Tre-årskrigen og kampene ved Dybbøl og på Als i 1864 ledte denne modsætning frem til Sønderjyllands indlemmelse i Kongeriget Preussen.

Tiden fra 1864 til 1920 er på mange måder fået enorm betydning for Sønderjylland og med sønderjydernes deltagelse i 1. Verdenskrig, den efterfølgende folkeafstemning og den nordlige del af Sønderjyllands genforening med Danmark, blev det næste afgørende skridt i Sønderjyllands historie taget. Den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland blev skabt.

I form af foredrag ved eksperter fra Museum Sønderjylland og Rigsarkivet i Aabenraa vil den komplicerede historie blive gennemgået fra middelalder til Genforening i et kronologisk forløb, og et afsluttende foredrag vil beskrive, hvordan denne historie så har påvirket og formet den særligt sønderjyske kulturhistorie, med dens skikke, musik, mad, kunst, sprog mm.

Ekskursioner og aftenarrangementer

På to heldagsekskursioner vil særligt betydningsfulde områder i Sønderjylland blive besøgt. Det gælder bl.a. Sønderborg, Gråsten og Dybbøl samt Schackenborg, Tønder og de frugtbare marskområder, der om noget har lagt grundlaget for en særlig sønderjysk historie.

Aftensarrangementer med sønderjyske islæt samt et sønderjysk kaffebord fuldender en uge i det særligt sønderjyskes tegn.

Program

Med forbehold for ændringer

Uge 47

19.-25. november 2023

Pris

Dobbeltværelse: 5000 kr.

Enkeltværelse: 5500 kr.

Dagelev: 4500 kr.

Eventuelle rabatter kan ikke kombineres.

Undervisere

Eksperter fra Museum Sønderjylland og Rigsarkivet i Aabenraa fører dig med sikker hånd gennem kursets spændende foredrag og ekskursioner. Derudover møder du også højskolens undervisere.

Foredragsholdere:

Lennart S. Madsen

Hans Schultz Hansen

Elsemarie Dam-Jensen

Carsten Porskrog Rasmussen

René Rasmussen

Vi er et ungt, men erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.