Forstander til GRAM HØJSKOLE

Har du mod på at skabe en højskole med plads til frisind, med rødderne plantet i højskolebevægelsen og med lysten til at skabe nye bæredygtige fællesskaber, så søg stillingen som forstander på GRAM HØJSKOLE.

Gram Højskole er en højskole, der etableret i 2020. Den har hjemme i smukke ny-renoverede lokaler i det gamle Gram Sygehus. Bygningerne er fyldt af historie, muligheder og plads til at skabe en bæredygtig og levende højskole, der skal være et fyrtårn i Gram og i højskoleverdenen.

Det kommer til at kræve mange kræfter og en evne til at samarbejde på kryds og tværs. Men det giver dig muligheden for at stå i spidsen for en højskole helt fra bunden.

Højskolen som lokal medspiller

Højskolen ligger i hjertet af Gram og skal være en del af Gram. Gram er en mindre by med mange ildsjæle, institutioner og fællesskaber. Det fællesskab skal du og højskolen både bygge på og være en aktiv medspiller i. Bestyrelsen ønsker, at der skabes aktiviteter i bygningerne som er indholdsrige og givende for alle, såvel indadtil som udadtil.

Højskolen skal hjælpe med svar på, hvordan er vi kommet hertil og hvordan gør vi det endnu bedre.

Du kender højskoleverdenen. Med det bedste fra historien og med visioner for fremtiden vil du stå i front for at skabe en højskole, der også tiltrækker dem, som ikke traditionelt tager på højskole. Det kræver både nytænkning og nye typer af fællesskaber.

Værdier – højskolens fundament

Værdigrundlaget for Gram Højskole og dens virke er funderet på 6 grundpiller

 • Fællesskab mellem kursister, medarbejdere, skolekredsen, gæster og byens borgere
 • Bæredygtighed som tilgang til verden og den måde, vi tænker på – natur, mennesker, fødevarer, klima, økonomi og levevis
 • Kulturarv fra den Grundtvig-Koldske skoletradition, den sønderjyske historie og nærområdet
 • Livsoplysning i det liv, vi lever nu og det liv, vi lever i fremtiden – dannelse, menneskelig udvikling og erkendelse
 • Rummelighed, medmenneskelig forståelse og forskelligheder gør os stærke
 • Nysgerrighed på verden og grobund for motivation og lyst til handling

Den menneskelige bundlinje

Du kan se og få det bedste frem i lærere, andet personale, elever og alle, der har med skolen at gøre. Vi ønsker en skole med et legende miljø, hvor der er plads til tanker, refleksioner, og hvor man med frimodighed stiller sig frem, prøver af og får erfaring.

Du skal kunne sætte et stærkt team og være åben for nye partnerskaber.

Den økonomiske bundlinje

Ingen højskole uden økonomi. Du skal have forstand på og sans for økonomi, og sammen med bestyrelsen skal du sikre en sund og robust økonomi, der er bærende for skolens udvikling og succes.

Har du mod på et skabe en fantastisk højskole sammen med personalet, skolekreds og bestyrelsen så send din ansøgning til: ansogning@gramhojskole.dk

Du kan læse mere her: www.gramhojskole.dk

Ansøgningsfrist 05. november

PERSONLIG PROFIL

 • Du har et godt kendskab til folkehøjskole-sektoren, samt erfaring fra undervisning/ledelse af skoler, gerne en højskole
 • Du er ordentlig, tillidsvækkende og udstråler en naturlig autoritet.
 • Du er samfundsengageret og ser Gram Højskole som en naturlig og tydelig del af den samlede højskolebevægelse og som element i den folkelige bevægelse i lokalsamfundet
 • Du er en god leder og sparringspartner for medarbejderne og samtidig en loyal samarbejdspartner for bestyrelsen.

FAGLIG PROFIL

 • Du evner at lede medarbejdere via daglig sparring
 • Du har stærke formidlingsevner og er en dygtig kommunikator, mundtligt og skriftligt.
 • Du har evne til at gennemskue og formidle regnskaber og budgetter

ANSÆTTELSESVILKÅR      

 • Forstanderen refererer til skolens bestyrelse
 • Forstanderen får mulighed for at bo i en attraktiv forstanderbolig
 • Løn fastsættes i henhold til ansættelsesbekendtgørelse for forstandere og lærere.
 • Ansættelse af ægtefælle/ledsager kan drøftes nærmere i forbindelse med ansættelsesproceduren

ANSØGNING

Du er velkommen til at kontakte skolens nuværende konstituerede forstander Ulla Nissen for nærmere information på mobil 29 17 02 41 eller formand for Gram Højskole, Kaj Lindvig, mail: lindvig@mail.dk, tlf. 24 63 92 63.

Vi inviterer samtalekandidater til at besøge højskolen og dens omgivelser, så man kan danne sig et grundigt indtryk af skolen meget attraktive rammer og beliggenhed.

Se mere på www.gramhojskole.dk

Ansøgninger fremsendes til: ansogning@gramhojskole.dk

Du bedes fremsende ansøgning og CV samlet. Der skal IKKE medsendes bilag. Ansøgningen fremsendes i pdf-format og i emnefeltet anføres ”forstander og navn”.

Vi indkalder kandidater til samtale løbende, og ansættelsesudvalget, der består af den samlede bestyrelse forventer at afholde endelige samtaler og træffe afgørelse ultimo november.

Vi er et ungt, men erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.  Drevet af: Ideværkstedet.