Bæredygtighed for dig og mig

Hver dag hører vi i pressen eller andre steder omkring os udtrykket ”bæredygtighed” anvendt, men hvad betyder det egentlig?

Der findes ikke en entydig definition på begrebet ”bæredygtighed”, fordi mange elementer vejer forskelligt, er i modstrid med hinanden eller i hvert fald påvirker hinanden, hvorfor en mere holistisk sammentænkning er nødvendig.

Vi vil indledningsvis på kurset belyse flest mulige aspekter af, hvad man forstår ved begreberne ”bæredygtighed” og ”grøn omstilling” i en bredere forstand.

Derefter vil vi grave et spadestik dybere for at få en fælles forståelse af, hvordan tingene fungere og påvirker hinanden. Herunder også en forståelse af, hvilke dilemmaer som kan opstå, når vi alle ønsker at vores samfundsudvikling skal gå i den ”grønne” retning.

På kurset vil vi af tidsmæssige årsager indskrænke os til en uddybende behandling af nogle af de mest aktuelle temaer, som er oppe i samfundsdebatten for tiden, blandt andre:

Forbrugeradfærd: Hvad kan du selv bidrage med?

Vedvarende energi og fremtidig energiforsyning: Hvordan fungerer det og hvem skal bestemme?

Ressource bevidsthed: Hvem skal redde jorden?

Økologi og fremtidens fødevarer: Hvordan får vi et mere grønt køkken?

Kursusforløbet vil blive en vekselvirkning mellem tilegnelse af viden på en forståelig måde, understøttet af flere eksterne besøg for at se eksempler på den praktiske anvendelse, bl.a.:

  • Gram Fjernvarmeværk, som netop har investeret i flere af de fremtidige grønne teknologier for vedvarende energi.
  • Gram Slot, som har Danmarks største økologiske landbrug, der i samarbejde med REMA 1000 distribuerer deres fødevareprodukter over hele landet.

Om aftenen vil vi få god lejlighed til at udveksle meninger og forslag til, hvordan vi fremover skal løse de store klimamæssige udfordringer, som vi står overfor.

Det tilstræbes at give kursisterne en kvalificeret viden om temaerne og et balanceret indtryk af de fremtidige samfundsmæssige udfordringer, så man på et oplyst grundlag kan bidrage til en mere nuanceret debat og træffe egne valg.

I den overskydende tid, vil vi deltage i højskolens andre daglige aktiviteter, samt nyde det hyggelige samvær med højskolens øvrige kursister. Kurset afsluttes fredag med en dejlig højskolefestmiddag.

Program for ugen

Uge 11

12.-18. marts 2023

Pris

Dobbeltværelse: 5000 kr. 

Enkeltværelse: 5500 kr. 

Dagelev: 4500 kr.

Eventuelle rabatter kan ikke kombineres.

Undervisere

Frank Hansen, ingeniør. Har arbejdet med vedvarende energi og bæredygtighed i mange år.

Svend Brodersen, økologisk landmand og Slotsejer på Gram Slot – et af Danmarks største økologiske landbrug. 

Sofie Nielsen, højskolelærer på Gram Højskole.

Målgruppe:

Kursister i alle aldre, som er interesseret i viden om, hvordan vi få en mere ”bæredygtig” samfundsudvikling.

Vi er et erfarent hold af højskolefolk, der laver en højskole bygget på tårnhøj faglighed og ønsket om at gøre vores samfund til et bedre sted.

Vi ser forskellighed og mangfoldighed som styrker og mener at det gør os stærkere. 

Kontakt

© Gram Højskole. Alle rettigheder forbeholdes.